Gorllewin Rhydycar


Ar ei anterth, roedd yn un o’r ardaloedd mwyngloddio mwyaf yng Nghymru. Fodd bynnag, ers canol yr ugeinfed ganrif, ni chyfyrddwyd â’r tir hwn ac fe aeth yn angof. Ond bellach, mae cynlluniau ar y gweill i’w adfer a’i amddiffyn a chreu sylfaen economaidd gynaliadwy ar gyfer Cymoedd y De a’u hetifeddiaeth.

Daethom i fod yn berchen ar y tir nifer o flynyddoedd yn ôl, ac ers hynny rydym wedi cymryd yr amser a’r gofal i ddeall natur y safle ynghyd â chyfeiriad ac uchelgeisiau’r ardal leol. Wrth siarad â rhanddeiliaid rhanbarthol a chenedlaethol yn ogystal â’r gymuned leol, rydym wedi cynnig rhai syniadau ar gyfer y tir. Rhowch wybod i ni beth yw’ch barn chi, os gwelwch yn dda.

Yr Elfennau


Felly gallwch chi chwarae yn yr eira, sblasio yn y dŵr bob dydd o’r flwyddyn - waeth beth yw’r tywydd.

I gyd-fynd ag elfennau o’r safle sy’n defnyddio harddwch naturiol a hanes y tir, ynghyd ag atyniadau chwaraeon lleol fel BikePark Cymru a Rock UK, bydd Gorllewin Rhydycar yn darparu’r cyfleusterau chwaraeon a hamdden dan do mwyaf yn yr ardal. Yn ddi-os, fe ddaw Gorllewin Rhydycar yn un o brif gyrchfannau hamdden y DU - a hynny trwy gydol y flwyddyn!

Indoor Snow Centre

At over 500 metres long the scheme will host one largest indoor ski slopes in Europe and the World.

Using state of the art technology and the existing typography of the land the snow centre will operate 'all year round' providing amazing ski conditions for all seasons. The centre will be a game-changer for British Winter Sport and will become a centre of excellence for Britain's Olympic Ski Team. As the signature attraction this element will attract visitors from around the UK, Europe and beyond.

Indoor Tropical Water Park

At over 500 metres long the scheme will host one largest indoor ski slopes in Europe and the World.

Using state of the art technology and the existing typography of the land the snow centre will operate 'all year round' providing amazing ski conditions for all seasons. The centre will be a game-changer for British Winter Sport and will become a centre of excellence for Britain's Olympic Ski Team. As the signature attraction this element will attract visitors from around the UK, Europe and beyond.

Accomodation

There will be three places to stay at Rhydycar West.

A sports hotel - offering value and a more casual stay. It'll be a great place to unwind from the activities and adventure and plan your next day.

A Luxury Spa Hotel - a first-class hotel and the perfect place to stay to relax whilst exploring the leisure at Rhydycar West or the natural beauty of the nearby national park.

Lodge and Glamping Zone - individual and private lodges bringing you closer to nature and woodland of the land. Ranging from value to premium luxury options.

Adventure Park

Complementing world class indoor sports centres will be an indoor and outdoor adventure park. The park will feature a mountain coaster, clip 'n' clime, zip wires and more adrenaline fun for all ages.

Dangoswch eich cefnogaeth a’r hyn sy’n eich pryderu!

Treuliwch 2 funud i gwblhau ein harolwg cyhoeddus

Gwnewch yr arolwg