rhydycar_west_wall.jpg

Treftadaeth


MAE GORLLEWIN RHYDYCAR YN MEDDU AR DREFTADAETH GYFOETHOG AC MAE DIOGELU A DATHLU HANES GWERTHFAWR Y SAFLE YN GANOLOG I’N DATBLYGIAD.


Mae’r safle’n meddu ar gyflenwadau haearn a glo helaeth a chyfrannodd hynny’n sylweddol at y chwyldro diwydiannol a thu hwnt, hyd at ganol yr ugeinfed ganrif. Cyn hynny, roedd y tir yn safle pwysig yn y cyfnod pan oedd ymneilltuaeth grefyddol ar droed yng Nghymru.

Mae olion arwyddocaol o’r hanes hwnnw wedi’u gwasgaru ar draws y safle. Yn anffodus, mae rhai o’r rhain wedi diraddio a diflannu, a dyna pam mai ein datblygiad yn canolbwyntio ar sicrhau bod yr henebion allweddol hyn yn cael eu hadfer a’u gwarchod er mwynhad y cenedlaethau i ddyfod.

Rydym wedi gweithio gyda CADW i gofrestru chwech o henebion eraill ar y safle, a’n huchelgais yw galluogi pobl i brofi a deall pwysigrwydd hanesyddol y tir a’i gyfraniad at stori ehangach Merthyr.

The site has been almost untouched since the mid-20th Century, but Rhydycar West has a rich history dating back to prehistoric times. Site's history
Our cherished monuments, which tell so many tales about our home, are scattered around our land. It is our mission to restore these regional treasures and return them to their former glory. See historic monuments

Heritage Locations


Historic spots.

preview-gallery-Cyfarthfa-Balance-Pond-and-Leat.jpg

Cyfarthfa Balance Pond & Leat.

The proposed scheduled monument comprises the earth and stone work remains of a large pond and associated former leat.

Cyfarthfa Canal Level

The Cyfarthfa canal level monument consists of two sections of the former Cyfarthfa canal including an entrance to a mining level.

preview-lightbox-cyfarthfa-canal-level.jpg
preview-lightbox-Grade-II-listed-Base-of-Chimney-at-Cwm-Pit.jpg

Grade II Listed Base of Chimney At Cwm Pit

The building dates from the 1820 - 1840s and originally supported a very tall square stack (as depicted in the historic photograph) situated to the south of the engine house at the Cwm Pit Colliery.

Vale of Neath Railway Cutting and Tunnel Portal

The Vale of Neath Railway cutting and tunnel portal comprises a cutting into bedrock, that once carried a single broad-gauge railway track, and an entrance arch into a tunnel that carried the railway under Aberdare Mountain for approximately 2495 yards.

preview-lightbox-Cwm-Glo-Chapel.jpg

Cwm Glo Chapel

The scheduled monument comprises the remains of Cwm Glo Chapel. The chapel was one of the earliest non-conformists chapels in South Wales.

Cwm Pit and Head of Railway

The scheduled monument comprises the remains of Cwm Pit coal mine and the head of the Cwm Pit Railway. Cwm Pit is one of the larger mining complexes within the site, with some of the best preserved upstanding remains.

preview-lightbox-Cwm-Pit-and-Head-of-Railway.jpg
preview-lightbox-Cwm-Du-Air-Shaft-and-Fan.jpg

Cwm Du Air Shaft and Fan

The Cwm Du Air Shaft and Fan consists of a mechanical colliery ventilation fan and shaft associated with 19th and 20th century mine workings at Cwm Du.

Black Pins Early Ironstone Workings

The proposed schedule monument comprises an area containing the remains of former iron stone workings, at a location known as the Black Pins.

preview-lightbox-Black-Pins-Early-Ironstone-Workings.jpg
preview-lightbox-Cwm-Glo-Pit-and-Ironstone-Tip.jpg

Cwm Glo Pitand Ironstone Tip

The proposed scheduled monument at Cwm Glo Pit (Also known as Robbin's Pit) consists of the core area related to mining operations at Cwm Glo.

Dangoswch eich cefnogaeth a’r hyn sy’n eich pryderu!

Treuliwch 2 funud i gwblhau ein harolwg cyhoeddus

Gwnewch yr arolwg